Google ads реклами Бургас

Google ads рекламите работят на приципа пей пър клик, тоест плащате единствено и само тогава, когато потребителя кликне върху вашата реклама. Това означава, че колкото и души да са достигнали Вашата реклама (2000 души), ще се начислят само тези (50 души), които са кликнали рекламата.

Защо имате нужда от Google Ads реклами?

1

Бюджетен вариант за по-голям трафик към сайта

2

Висока възвръщаемост на инвестицията

Как growmorebg ще Ви помогне с платена реклама в Гугъл?

1

Ще изберем правилните кл. думи

2

Индувидуален подход към всеки бизнес